Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Fortetting ved bybaneknutepunkt

Skjoldskiftet: Prinsipp-illustrasjon for Bergen Kommune 2009.

Gater og offentlig byrom som alternativ til eplehagefortetting eller punktvis høy utnyttelse av ledige tomter.

"Der husene ligger
Hver for seg
Kaller vi gaden for en vei
Der husene sammen danner en fasade
Kaller vi veien for en gade." 
– Piet Hein

Skjoldskiftet fortetting ill. 1

Skjoldskiftet: fortetting skaper en plass 

  

Skjoldskiftet fortetting ill. 2

Skjoldskiftet: fortetting med funksjonsblanding


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no