Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Tilbygg/ nytt ingangsparti

Hybel blir egen boenhet.

Nytt tilbygg gir innglassing og tak over dagens trappeadkomst til boligplan; godkjenning av oppholdsrom i eksisterende kjeller og ombygging av hybel til selvstendig boenhet. Forstøtningsmurer i hagen og ny garasje med uteboder. Hop 2013


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no