Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Tilbygg/ nytt ingangsparti

Hybel blir egen boenhet.

Nytt tilbygg gir innglassing og tak over dagens trappeadkomst til boligplan; godkjenning av oppholdsrom i eksisterende kjeller og ombygging av hybel til selvstendig boenhet. Forstøtningsmurer i hagen og ny garasje med uteboder. Hop 2013


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no