Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Bildeleringen Bergen

Ideen er enkel:

Bildeleringen

En gruppe mennesker som bare trenger bil av og til, eier bil sammen. Da ruller bilen mere og de faste kostnadene pr. mil synker. Da har du råd til en moderne, trygg, bensin-økonomisk, mer driftssikker og miljøvennlig bil.

Susanne Urban i aksjonsgruppen 219 Kvinner på Nordnes var initiativtaker og primus motor til etablering av en bildele-ring i Bergen, etter mønster fra Østerrike, Sveits og Tyskland.

Siden oppstart i 1996 har over 1200 husstander blitt med i Bildeleringen.

Høst 2015 deler vi ca. 140 biler i ulike størrelser, stasjonert på 30 ulike steder, tilgjengelige for ulike behov.

Vil du vite mer om bildeling / car-sharing? Gå inn på: www.dele.no


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no