Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Kveldsol for alle

God leilighetsmix med leiligheter både for unge, barnefamilier og eldre; fleksible boliger med muligheter for forandring med enkle midler. God terrengtilpasning, gode uteområder; arealeffektive løsninger med god utnyttelse; fleksible parkeringsløsninger; energi-effektivitet gjennom kompakte planer, naturmaterialer og sunt inneklima. 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no