Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Våningshus med glassveranda

Ny bolig med livsløpsstandard i tilknytning til tunet.

Oppdragsgiver: Sigrid Fangel og Nils Anders Brekke med to barn og en tenåring.

Innflyttet år 2000.

Glassveranda   Våningshus med glassveranda


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no