Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Todelt generasjonsbolig

En hovedleilighet med kårbolig i underetasje er plassert slik at det kan bli plass til to bolighus til på samme tomt, ved en evt. senere fortetting.

Boligene åpner seg i hjørnet mot sør-øst mot utsikt over vannet. Begge boliger har uteopphold under tak. Innvendig trapp sørger for god kontakt mellom beboerne og tillater sambruk av gjesterom i underetasjen. Takformen legger til rette for solpaneler mot sør. Skissene viser samme plan men ulik takform og fasadeuttrykk. Skageveien 2012

 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no