Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

TIlbygg/ påbygg saltakhus

Urvidelse av typehus fra 70-tallet

med ny adkomst og glassveranda/ solrom. Boligen vises utvidet med ett soverom samt inngang og vaskerom på hovedplan. Tilbygget mot vest er utformet som en kube. Arkitekturen tar opp det moderne formspråket til dagens østfasade, med nette dimensjoner og tak med liten helning for å holde høyden så lav som mulig.

 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no