Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Vestlandets kompetansesenter for spesialpedagogikk

Ombygging av 7 "småhus" til kontorfunksjoner.
Planløsningen er åpnet opp og forenklet.
Fargebruk gir identitet til hvert enkelt hus

Areal: ca. 2000 m2

År: 2002

Kompetansesenter


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no