Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Solenergi-grend på Askøy

Rundt 20 boliger i ulik størrelse foreslås disponert i en grend på østsiden av eiendommen. Plassering og utforming legger tilrette for solceller på flest mulige flater.

INNSPILL TIL KOMMUNENS PLANARBEIDE SEPT. 2020 for grunneigar 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no