Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter

Lavterskel omsorgssenter med overnatting og forpleining for ca 35 menn.

Omfattende ombygging av 6 etasjers bygning fra 60-årene. Bl.a. nytt inngangsparti og nye bad til hybler. Bevisst bruk av farger og myk belysning for å lette orientering. Materialbruk og detaljering er valgt i forhold til målsettingen om å skape et robust og verdig miljø.

Areal: ca. 2100 m2
Oppdragsgiver: Frelsesarméens Eiendommer as
Gjenåpning 2002

Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no