Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter

Lavterskel omsorgssenter med overnatting og forpleining for ca 35 menn.

Omfattende ombygging av 6 etasjers bygning fra 60-årene. Bl.a. nytt inngangsparti og nye bad til hybler. Bevisst bruk av farger og myk belysning for å lette orientering. Materialbruk og detaljering er valgt i forhold til målsettingen om å skape et robust og verdig miljø.

Areal: ca. 2100 m2
Oppdragsgiver: Frelsesarméens Eiendommer as
Gjenåpning 2002

Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no