Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Bustadanlegg for utleie

Lyse boliger for eldre, mennesker med særskilte behov, innvandrere og andre nyetablerere.

Vaksdal kommune står som tiltakshavar for eit anlegg med 20 kompakte leiligheter fordelt på 2-roms og 3-roms. Boligane er fordelt i tre bygningskroppar, med felles uterom og mellomrom. Alle leilighetene er tilgjengelige med rullestol og har gjennomlys/ lys fra 3 sider, og eigen balkong. Anlegget får gode sol- og utsiktsforhold på platået 'Jamne'. Samla areal BRA ca. 1.500m2.


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no