Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Konsentrert småhusbebyggelse

4-mannsbolig i utfordrende terreng

           

Et mellombygg med trapp og heis gir full tilgjengelighet til alle leiligheter samt uteoppholdsareal mot kveldsol og felles takterrasse mot vest. Franske dører, ryddige planer, pussede fasadeplater og ubehandlet trepanel. Parkering og manøvreringsareal er lagt under bygget. Utfordrende reguleringsbestemmelser. Gravdalsfeltet KS11, 2012


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no