Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Sunn plan­legging
arkitektur
og design

Urban Rabbe Arkitekter AS har siden 1998 hatt en uttalt målsetting om "sunn planlegging, arkitektur og design". For å bidra aktivt i utviklingen av gode levekår og samfunn bruker vi vår kompetanse til å støtte, utvikle og presentere en rekke visjonære prosjekter.

Les mer om våre visjoner

Fra og med 01.01.2022 er vårt aksjeselskap Urban Rabbe as overdratt til Urban Rabbe arkitekter, org.nr. 979 562 993. 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no