Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Landro skole – ny fløy

Landro skoleEtter en brann trengtes nye klasserom for småskoletrinnet, skolekjøkken, og gymsal/grendahus m. tilhørende scene, garderober og dusjanlegg.

Samlet areal: 1200 m2
Oppdragsgiver: Fjell kommune, Sotra
I samarbeid med siv.ark. Ragnwald Winjum, 1997

Landro skole


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no