Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Smart Mobilitet Bergen 2021

Bergens første gågate "Gågaten" fyller 50 år - og Bergen Bildelering fyller 25 år. Begge er eksempler på en gjenerobring av gaterom fra de kjørende tilbake til de gående.

Urban Rabbe arkitekter sitt bidrag til Klimafestivalen 2021. En koronatrygg vindusutstilling og guidet byvandring gjennom Gågaten med hovedfokus på samlokalisering av godsterminaler, og om hvorfor framtiden kanskje ser litt lysere ut hvis vi bytter ut fly med lyntog og flytter godstransport fra veg til skinner.

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune, Bergen Bildelering, Bergen Sentrum AS, OK-Kontor og Urban Rabbe arkitekter. Utstillingsansvarlig er Susanne Urban.

Høyhastighetstog for personer og gods

Les mer her:

https://nordnesrepublikken.no/2021/05/27/hva-gjor-en-dinosaur-i-gagaten/

Bergen's very first pedestrian street, Gågaten turns 50 years old - and Bergen Bildelering turns 25 years. Both are examples of a recapture of street spaces from the motorists back to the pedestrians.

Join Susanne Urban at a corona-safe window exhibition and guided city walk through Gågaten with the main focus on the co-location of freight terminals, and why the future might look a little brighter if we replace planes with bullet-trains and move freight transport from road to rails.

The exhibition is supported by Bergen Municipality, Bergen Bildelering, Bergen Sentrum AS, OK-Kontor and Urban Rabbe arkitekter. The curator of the exhibition is Susanne Urban.

 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no