Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Høgskolen i Bergen – HiB

Studie til utvidelse av høgskole for sykepleie-og radiografutdanning i Haukelandsbakken 45.

Alternative vurderinger til utbygging av nye undervisningslokaler, bl.a. stort auditorium. Studier av ulike tilbygg og påbygg for eksisterende anlegg, på trang og bratt tomt.

Innvendig ombygging og oppgradering:
Gymsal til Aula, diverse korridorer, nyorganisering av ekspedisjon 1997.

Studie utført: 2001
Areal nybygg: ca. 2500 m
Oppdragsgiver: Statsbygg Vest

HiB       HiB


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no