Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Bustadhus Halland med garasje/ ateliér

Moderne 'rekkjetun' med utsikt

   

Bustadhus og garasje/ ateliér er kobla saman med eit mellombygg/overdekka uteplass. Anlegget er lagt langs terrenget, med gode uteplasser på øvre og nedre plan. Enkel og kompakt planløysing, utforming er i tråd med lokal byggeskikk i Nordhordland. Vindusflater er plasserte i forhold til møblering/ bruk – og utsikt til landskapsrommet.


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no