Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Havneby erstatter containerhavn

En prinsipiell visualisering av hva slags byutviklingspotensiale arealene representerer, forutsatt at Bergen containerhavn flyttes ut av bysentrum.

Havneby ill. 1

Havneby som fortsettelse av dagens byvev

  

Havneby ill. 2

Havnebyen sett fra Laksevåg 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no