Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Høgskolen i Bergen – HiB

Studie til utvidelse av høgskole for sykepleie-og radiografutdanning i Haukelandsbakken 45.

Alternative vurderinger til utbygging av nye undervisningslokaler, bl.a. stort auditorium. Studier av ulike tilbygg og påbygg for eksisterende anlegg, på trang og bratt tomt.

Innvendig ombygging og oppgradering:
Gymsal til Aula, diverse korridorer, nyorganisering av ekspedisjon 1997.

Studie utført: 2001
Areal nybygg: ca. 2500 m
Oppdragsgiver: Statsbygg Vest

HiB       HiB


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no