Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Snertne leiligheter i Grønebrekka

Snertne leiligheter fanger lys og utsikt på Askøy.

5 leiligheter i et samlet anlegg på bratt, østvendt rest-tomt. 3 leiligheter med livsløpsstandard, midterste leilighet over to etasjer. Gjennomgående oppholdsrom får både sol og utsikt.

Areal: ca. 450 m

Oppdragsgiver: Svan og Bolig as.

Ferdigstilt: 2004

Grønebrekka


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no