Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Parkering og amfi under skalltaket på smelteverkstomta i Odda

Bærekraftig utvikling av Odda, sentrum for den nye storkommunen Ullensvang

Gåbyen Odda: En fortetting av Odda sentrum med aktive fasader og en videreføring av gågatemiljøet oppnås ved å unngå at biler

preger livet på gateplan. Et parkeringsanlegg under skalltaket kan betjene bebyggelse for blandet formål, fortrinnsvis i 3-4 etasjer.


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no