Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Havneby 2040 - med kollektivtilknytning

ny bydel på forlenget Sydnes/ Jekteviksutstikker

Containerhavn konsentreres etappevis rundt trafikkmakinen ved Puddefjordsbruen; dagens Sydnes-utstikker med Hurtigrutekaien forlenges med bykvartaler på pontonger til et nytt SydNES, et motsvar til NordNES; også utenfor Havnelageret legges kvartaler med ny bybygging, slik at byen møter fjorden i form av landtunger. Havnebyen får kollektivtilknytting gjennom en bybane-løkke, som bruker eksisterende tuneller under Nygårdshøyden samt nederste dekket i Klostergarasjen. Slik skapes en ny sentrums-bydel på fyllinger og flytepontonger, tilknyttet et førsteklasses kollektivnett; oppunder 100.000 m2 bebygget areal i 4-6 etasjer - med fjordkontakt og ypperlige solforhold;  ca 10.000 nye sentrumsboere vil vitalisere Bergen sentrum - og gi en enorm verdiskapning til kommunen. 


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no