Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Liv i sentrum - boliger på Domus, Odda

Bustader på taket til Domus-bygget i Odda, etter at dagens COOP flytter til nybygg på smelteverkstomta.

Eksisterande COOP-byggning i ein etasje gjev mulighet for påbygg med bustader. Det trengst for å gje liv til Odda, sentrum for den nye storkommunen Ullensvang. 24 bustader på taket til Domus-bygget i Odda med

• felles takhage, fellesrom/ gjesteleilighet, arkader og lysgård til næringsareal

• massivtre-byggeri

• bærekraftig utvikling gjennom fortetting i sentrum

• funksjonsblanding for liv til alle døgnets tider


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no