Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no

Breifonn – Røldal

På tomten etter gamle Breifonn Hotell er planlagt eit anlegg med 39 leiligheter og fellesbygg.

Leilighetene er lagt i eit langstrakt bygg, plassert inn mot skråningen på vestsida. Alle leilighetene har gjennomlys, med inngang frå svalgang på vestsida, hjørnevindu og balkongar med utsikt mot Røldalsvatnet på austsida.

BreifonnLeilighetene har varierande storleik, frå ca. 47 til ca. 70 m2.


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

Sivilarkitekter MNAL NPA
Strandkaien 6
N-5013 Bergen
Norway
tel + 47 55 56 00 92
fax + 47 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no