Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no

Dokken/ Laksevåg: Bilbao-boost – eller kardinaltabbe i reprise?

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet inntil Puddefjordsbroen på Laksevågsiden kan gi signalbygg på rett tomt, og Bilbao-effekt for Bergen

Noen ganger kan enkeltbygg løfte en hel by ved å transformere et komplekst, rotete, trafikkutsatt og utdatert område.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet ønsker et signalbygg i et ‘Havkvartal’, primært på Dokken.

Men på Dokken kan ikke den marineblå-klyngen bli hverken høy, synlig, eller skinne. Byrådets overordnete planer for Dokken viser tydelig at bygg i den nye Havnebydelen vil bli innpakket, bygget rundt og bli borte på odden. Bygg med adgangsbegrensninger à la Sparebanken Vest på Engen vil heller ikke gi liv i gatene, slik et mangfold av funksjoner med mange ulike bygg og innganger ville gjort. Havforskningsdirektør Rogne er bevisst på konflikter som kan oppstå mellom den ønskede næringsklyngen og en god boligby. «Dokumentet liknar meir på ei bostadsutbygging» siteres hun – selv om kommunens illustrasjoner viser bygg på 7-8 etasjer og mer. 7-8 etasjer gir skyggefulle gater, selv om det er mye mer sol på Dokken og Sydnesutstikkeren enn på Indre Laksevåg.

Kontorarbeidsplasser i solen/ boliger i skyggen er kardinal-tabben Bergen aldri mer bør gjenta.

Mye bra har skjedd i byen vår, men betydelige transformasjonsområder langs sjølinjen ble disponert feil: Bergen kan skilte med sol, kaikant og utsikt for parkeringshus og kontorer på Marineholmen, rett inntil fine Nygårdsparken. Samtidig ble det storstilt boligfortetting på Damsgård, under-solt og langs den sterkt trafikkerte Michael Krohnsgaten. Resultatet er kontorer der persiennene er trukket ned mesteparten av tiden. Rett over sundet derimot ligger leilighetene i skyggen av Løvstakken.

Det er ingen mening i å gjenta en slik byplan-fadese en gang til. Derfor: bygg boliger i solen, og Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på en eksponert beliggenhet i Indre Laksevåg.

Eksempler på vennlige kjemper i tegl:

   


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter( )urbanrabbe.no