Urban Rabbe Arkitekter AS
Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 BERGEN
tel +47 55 56 00 92
arkitekter@urbanrabbe.no

Tennebekkparken

- utredning til reguleringsplan (i samarb. m. Terskel arkitekter)

Nytt anlegg med 170 kontorer, verksteder, lager, gravplassanlegg og krematorium innpasset i krevende terreng. Et klart og fast anlegg med søyleganger og et indre gårdsrom som gir identitet og en uteplass skjermet mot støy og vind. 5300m2, 2015

   


Urban Rabbe Arkitekter AS

Susanne A.M. Urban
Sondof K. Rabbe

sivilarkitekter MNAL
Strandgaten 19
N-5013 Bergen
tel +47 55 56 00 92
arkitekter@urbanrabbe.no